අම්ල-පාදක ලුණු සාන්ද්‍රණය සම්ප්‍රේෂකය

 • CS3790 Electromagnetic Conductivity Sensor

  CS3790 විද්‍යුත් චුම්භක සන්නායකතා සංවේදකය

  ඉලෙක්ට්‍රෝඩ රහිත සන්නායකතා සංවේදකය මඟින් ද්‍රාවණයේ සංවෘත පුඩුවක් තුළ ධාරාවක් ජනනය කරයි, ඉන්පසු ද්‍රාවණයේ සන්නායකතාවය මැනීම සඳහා ධාරාව මැනිය. සන්නායකතා සංවේදකය මඟින් දඟරයේ A ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ඇති කරන දඟර ධාවනය කරයි; දඟරයේ බී මගින් ද්‍රාවණයේ සන්නායකතාවයට සමානුපාතික වන ප්‍රේරිත ධාරාව හඳුනා ගනී. සන්නායකතා සංවේදකය මෙම සං signal ාව සකසා අනුරූප කියවීම පෙන්වයි.
 • On-line Acid, Alkali and Salt Concentration Meter Electromagnetic Conductivity Transmitter T6038

  මාර්ගස්ථ අම්ල, ක්ෂාර හා ලුණු සාන්ද්‍රණ මීටර විද්‍යුත් චුම්භක සන්නායකතා සම්ප්‍රේෂකය T6038

  මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය සමඟ කාර්මික මාර්ගස්ථ ජල තත්ත්ව අධීක්ෂණ සහ පාලන උපකරණය. තාප විදුලිය, රසායනික කර්මාන්තය, වානේ අච්චාරු දැමීම සහ විදුලි බලාගාරයේ අයන හුවමාරු දුම්මල පුනර්ජනනය කිරීම, රසායනික කර්මාන්ත ක්‍රියාවලිය යනාදිය වැනි උපකරණවල මෙම උපකරණය බහුලව භාවිතා වේ. විසඳුමක්.
 • On-line Acid and Alkali Salt Concentration Meter T6036

  මාර්ගස්ථ අම්ල සහ ක්ෂාර ලුණු සාන්ද්‍රණ මීටරය T6036

  කාර්මික මාර්ගගත සන්නායකතා මීටරය යනු මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය මත පදනම් වූ ජලයේ ගුණාත්මක මාර්ගගත අධීක්ෂණ පාලන මෙවලමක් වන අතර, සේලිනෝමීටරය මිරිදියෙහි සන්නායකතාවය මැනීමෙන් ලවණතාව (ලුණු අන්තර්ගතය) මැනීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරයි. මනින ලද අගය ප්‍රතිශතයක් ලෙස පෙන්වන අතර මනින ලද අගය පරිශීලක අර්ථ දක්වා ඇති එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට සංසන්දනය කිරීමෙන්, ලවණතාව එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට වඩා ඉහළින් හෝ පහළින් තිබේදැයි දැක්වීමට රිලේ ප්‍රතිදානයන් ලබා ගත හැකිය.