අප අමතන්න

සීමාසහිත ෂැංහයි චුන්යා උපකරණ තාක්ෂණ සමාගම.

ලිපිනය: ගොඩනැගිල්ල 6, අංක .166 මින්ඩොං පාර, පුඩොං නව දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය 201209

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න